Nabízíme kooperativní učení, inspiraci a opravdovou výzvu.

Cíle

  • Nabízet příležitosti účastníkům poznat sami sebe lépe a přijmout výzvy.
  • Pomáhat účastníkům definovat svou vlastní cestu leadershipu.
  • Inspirovat novými způsoby práce a uvažování; zlepšit komunikaci a styl vedení.
  • Nastavit různorodé akční plány založené na konkrétním feedbacku získávaným v průběhu celého programu leadershipu.

Metoda

  • Účastníci přijímají vysoce aktivní roli v programu: nastavení cílů, dávání a získávání zpětné vazby, testování nových schopností a postojů...
  • Naše metodologie bere v potaz osobnost jednotlivce kombinovanou s naší korporátní zkušeností a expertízou.